Archiwum dla Lipiec, 2010

Oracle XE w Ubuntu 64 bit

Posted: 16 lipca 2010 in Uncategorized

Instalacja Oracle XE w Ubuntu 64 bit + sqldeveloper (GUI)


1. Instalujemy bibliotekę:

sudo apt-get install libc6-i386

2. Pobieramy pliki:

libaio_0.3.104-1_i386.deb oraz oracle-xe-universal_10.2.0.1-1.1_i386.deb

3. Możemy je pobrać bezpośrednio na dysk lub za pomocą wget:

wget -c http://oss.oracle.com/debian/dists/unstable/main/binary-i386/libaio_0.3.104-1_i386.deb http://oss.oracle.com/debian/dists/unstable/non-free/binary-i386/oracle-xe-universal_10.2.0.1-1.1_i386.deb

4. Instalujemy:

sudo dpkg -i libaio_0.3.104-1_i386.deb

Pewnie otrzymamy błąd:

dpkg: error processing libaio_0.3.104-1_i386.deb (--install):
package architecture (i386) does not match system (amd64)
Errors were encountered while processing:
libaio_0.3.104-1_i386.deb

5. Instalujemy pakiet bc:

sudo apt-get install bc

6. Instalujemy pliki pobrane w punkcie 2 „wymuszając architekturę”:

dpkg -i --force-architecture libaio_0.3.104-1_i386.deb
dpkg -i --force-architecture oracle-xe-universal_10.2.0.1-1.1_i386.deb

7. Po zakończeniu instalacji:

sudo /etc/init.d/oracle-xe configure

8. Edytujemy plik ~/.bashrc

ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server
PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export ORACLE_HOME
export ORACLE_SID=XE
export PATH

9. Oracle XE jest gotowy do instalacji. Możemy przejść do panelu logowania

http://127.0.0.1:8080/apex

10. Pobieramy Sqldeveloper

Oracle SQL Developer RPM for Linux

11. Przerabiamy paczkę rmp na deb:

sudo apt-get install alien

sudo alien -d sqldeveloper.rpm

12. Instalacja:

sudo apt-get install sqldeveloper.deb

13. Uruchomienie w terminalu (w GNOME możemy dodać własny aktywator do panelu):

sqldeveloper

14. Podajemy ścieżkę do JVM (Java Virtual Machine), u mnie jest to:

/usr/lib/jvm/java-6-sun

15. Uruchomiony Oracle SQL Developer:

16. To by było na tyle. Miłej pracy w Oracle 🙂

Singleton

Posted: 11 lipca 2010 in Uncategorized

Poniżej prosty przykład wzorca projektowego o nazwie Singleton. Pozwala on stworzyć tylko jedną instancję.

class Connection {
	public static boolean haveOne = false;

	public Connection() throws Exception {
		if (!haveOne) {
			doSomething();
			haveOne = true;
		} else {
			throw new Exception("Nie możesz mieć drugiej instancji !");
		}
	}

	public static Connection getConnection() throws Exception {
		return new Connection();
	}

	void doSomething() {
	}

	public static void main(String[] args) {
		try {
			Connection con = new Connection(); // ok
		} catch (Exception e) {
			System.out.println("Pierwszy: " + e.getMessage());
		}

		try {
			Connection con2 = Connection.getConnection(); // Failed, haveOne = true Nie możemy stworzyć instancji !
		} catch (Exception e) {
			System.out.println("Drugi: " + e.getMessage());
		}
	}
}

W powyższym przykładzie zmienna statyczna haveOne pozwala na kontrolowanie tworzenia instancji.