Archiwum dla Luty, 2011

wget – pobieranie plików

Posted: 21 lutego 2011 in Uncategorized

Prosty sposób na pobranie danych z linków umieszczonych w pliku tekstowym list_of_files.txt

wget -i list_of_files.txt

🙂

Pobranie IP w ASP.NET

Posted: 18 lutego 2011 in Uncategorized

<%Response.Write(Request.ServerVariables(„remote_addr”))%>

lub

<% Response.Output.Write(„{0}”, HttpContext.Current.Request.ServerVariables[„REMOTE_ADDR”]); %>

Domyślny OS w GRUB w Linux

Posted: 17 lutego 2011 in Uncategorized

Domyślny OS w GRUB: grep „menuentry” /boot/grub/grub.cfg | awk ‚{ print NR-1, $0 } ‚ /etc/default/grub -> GRUB_DEFAULT=x sudo update-grub

Zrzut bazy danych do XML

Posted: 14 lutego 2011 in Uncategorized

$mysqldump –xml wordpress -u root -p -h localhost > /home/lucas/Pulpit/copy.xml

W wyniku powyższego polecenia otrzymamy plik XML z kopią bazy danych. Nazwa bazy danych to wordpress

Operacje na plikach JAR

Posted: 10 lutego 2011 in Uncategorized

Operacja Komenda
Tworzenie pliku JAR jar cf jar-file input-file(s)
Podejrzenie zawartości pliku JAR jar tf jar-file
Wypakowanie zawartości pliku JAR jar xf jar-file
Wypakowane plików z pliku JAR jar xf jar-file archived-file(s)