Posts Tagged ‘.NET’

Parsowanie e-maili w C#

Posted: 6 czerwca 2012 in .NET, C#, Parsing
Tagi: , ,

Poniżej przedstawiam prosty program w konsoli (można go rozbudować czy też dorobić do niego GUI) do parsowania e-maili
napisany w języku C#
using System;
using System.IO;
using System.Collections.Generic;

namespace BatchReader_01 {
    public class Message {
        public static int counter = 0;
        public static Dictionary<string, int> dict = new Dictionary<string, int>();
        public static List<Message> list = new List<Message>();

        int number;
        String mSubject;
        String mData;
        String mFrom;
        public Message(ref StreamReader sr) {
            list.Add(this);
            ++counter;
            number = counter;

            string strLine;
            strLine = sr.ReadLine();
            mData = strLine.Substring(6);
            strLine = sr.ReadLine();
            mFrom = strLine.Substring(6);
            strLine = sr.ReadLine();
            mSubject = "";
            while (!strLine.StartsWith("To")) {
                mSubject += strLine;
                strLine = sr.ReadLine();
            }
            mSubject = mSubject.Substring(9);
            mSubject = mSubject.Replace('t', ' ');

            strLine = sr.ReadLine();
            while (strLine != "------------------------------") {
                strLine = sr.ReadLine();
            }

            if (!mSubject.StartsWith("Re: ")) {
                dict.Add(mSubject.Replace(" ", ""), number);
            } else {
                strLine = mSubject.Substring(4).Replace(" ", "");
                if (!dict.ContainsKey(strLine))
                    dict.Add(strLine, number);
            }
        }
        //
        public void dump() {
            Console.WriteLine("Messge " + number.ToString()+":");
            Console.WriteLine("t" + mSubject);
            Console.WriteLine("t" + mData);
            Console.WriteLine("t" + mFrom);
        }
        //
        public static void listDump() {
            foreach (Message obj in list)
                obj.dump();
        }
        //
        public static void subjectsDump() {
            // Get a collection of the keys (names).
            ICollection<String> c = dict.Keys;
            foreach (String str in c)
                Console.WriteLine("index: {0}, {1} {2}", dict[str], list[dict[str] - 1].mSubject, str);
        }
    }

    class Program {
        //-------------------------------------------------------
        public static void Main(string[] args) {
            try {
                //List<Message> list = new List<Message>();
                StreamReader sr = File.OpenText("GDAlgorithms-list Digest, Vol 28, Issue 1.MSG");
                string strLine;
                while (null != (strLine = sr.ReadLine())) {
                    if (strLine.StartsWith("Message:")) {
                        Message m = new Message(ref sr);
                        //list.Add(m);
                    }
                }
                sr.Close();

                Message.subjectsDump();

                Message.listDump();

            } catch (FileNotFoundException e) {
                Console.WriteLine(e.Message);
            }
        }
        //-----------------------------------------------
    }
}
//---------------------------------------------------------------

Projekt w VS2008 Express Edition (download)

Jak użyjesz kodu w swoim programie to napisz. Tak z ciekawości chciałbym wiedzieć 🙂

Proszę o komentarze i uwagi 🙂